Zastosowanie preparatów WUEMER. Redukcja odorów w systemach kanalizacyjnych, zamgławianie powierzchni i obiektów przemysłowych, mycie powierzchni uciążliwych zapachowo.

 

 • ścieki komunalne,
 • centra handlowe,
 • zakłady spożywcze,
 • zakłady mięsne

 • składowiska odpadów organicznych,
 • fermy hodowli zwierząt,
 • kompostownie,
 • zakłady utylizacji odpadów
 • przemysł rafineryjny

 • podczyszczalnie ścieków,
 • osadniki ściekowe,
 • osadniki w cukrowniach,


 • fermy hodowli zwierząt
 • zakłady utylizacji odpadów
 • zakłady przemysłu mięsnego
 • obiekty przemysłowe
 • centra handlowe