USŁUGI

Start IV kwartał 2019 w wybranych województwach

Przygotowujemy ofertę w zakresie:

- dezodoryzacji

- wynajmu przemysłowych urządzeń zamgławiających

- pomiaru stężeń siarkowodoru w kanalizacji ściekowej

- wynajmu rejestratorów siarkowodoru