Uzdatnianie i dezynfekcja wody

Ofertę kierujemy do zakładów wodociągowych oraz przemysłu gdzie woda używana jest do procesów technologicznych.          
W obszarze naszego działania są następujące zagadnienia technologiczne:

  • dezynfekcja wody pitnej,
  • dezynfekcja ujęć wody pitnej,
  • usuwanie biofilmu z sieci wodociągowej,
  • koagulacja wody,
  • maskowanie twardości,
  • usługi technologiczne – doradztwo, nadzór technologiczny.