Oczyszczanie powietrza procesowego

Mineralno-biologiczny filtr powietrza w postaci kontenera służący do oczyszczania powietrza procesowego obciążonego odorami. Mikroorganizmy zasiedlone w bioflitrze dokonują przemiany związków złowonnych na nieszkodliwe bezzapachowe związki chemiczne. Proces biofiltracji polega na powolnym przepuszczaniu gazu prze warstwy złoża. Substancje złowonne stanowią pokarm dla mikroorganizmów dlatego uzyskuje się niemal 100% redukcje odorów.

Urządzenie wykonane jest z polipropylenu (PP), standardowo wyposażone w trzy segmenty filtrujące (kartridże), zbiornik na skropliny gazów oraz pokrywę z emiterem. Złoże biofiltracyjne znajduje się w wymiennych sekcjach. Pojedyncza sekcja zawiera aktywowany oraz surowy sorbent o odpowiedniej granulacji. Istotną różnicą w stosunku do filtrów zawierających węgiel aktywny jest to że bioflitr nie jest wrażliwy na działanie wilgoci i temperatury.

Filtry znajdują zastosowanie w oczyszczaniu powietrza procesowego z odorantów i innych zanieczyszczeń w:
  • zakładach przeróbki i utylizacji odpadów,
  • kompostowanich,
  • lakierniach,
  • galwanizerniach.
 

Skuteczność i wydajność biofiltra.


Parametry te uzależnione są o następujących czynników:

  • jakości i obecności mikroorganizmów w złożu,
  • czasu retencji zanieczyszczonego powietrza w filtrującym złożu czyli czasu przepływu,
  • stopnia zanieczyszczenia powietrza i rodzaju odorów przed filtrem.
Regulacja tych parametrów następuje poprzez:
  • zwiększenie liczby kardridży biofiltra,
  • dostawianie kolejnych kontenerów. 
Przyjmuje się że jeden kontener zawierający trzy kardridże filtrujące posiada wydajność od 2000-6000 m³/h.