Oczyszczanie ścieków

USUWANIE STRUWITU

Ofertę kierujemy do małych komunalnych oczyszczalni ścieków oraz zakładów przemysłowych posiadających własne obiekty.
W obszarze naszego działania są następujące zagadnienia technologiczne:

  • oczyszczanie ścieków – wspomaganie sedymentacji osadu wstępnego i czynnego, inaktywacja bakterii nitkowatych,
  • obróbka osadów – wzrost suchej masy osadu, zwiększenie wydajności węzła odwadniania, zmniejszenie dawki polimeru,
  • fermentacja – optymalizacja produkcji metanu, wzrost mineralizacji osadu,
  • dezynfekcja – biologiczna stabilizacja,
  • antyskaling – dezaktywacja i usuwanie osadów mineralnych np. struwit,
  • denitryfikacja - zewnętrzne źródło węgla,
  • redukcja odorów - zapobieganie procesom gnilnym w kanalizacji ściekowej,
  • usługi technologiczne – doradztwo, nadzór technologiczny.