Siarkowodór przyczyna odoru i korozji występujących w kanalizacji ściekowej.

 

Wysokie stężenia siarkowodoru w kanalizacji ściekowej są coraz częstszym zjawiskiem.

Efekt jego działania należy rozpatrzyć w dwóch aspektach.
Społecznym, utrudnia okolicznym mieszkańcom funkcjonowanie gdyż brzydko pachnie.
Technicznym, korozja siarczanowa betonu oraz stali powoduje silną degradacje infrastruktury kanalizacji technicznej.

Stosowanie preparatu WUEMER P300 zapobiega zagniwaniu ścieków które szczegolnie nasila się przy małych przepływach      i długich przetrzymaniach w odcinkach tłocznych.

W skrajnym przypadku działanie WUEMER P300 spowodowało obniżenie średniego dziennego stężenia siarkowodoru z 341ppm do 21ppm.

Więcej informacji znajdziecie w pliku poniżej.


WUEMER_P300_opis.pdf