Realizacje

 

Armatka MWUZ1100 pracuje na kompostowni w trakcie rozładunku bioereaktora. 

 
 

Dobór preparatu antyodorowego.
Klient posiada instalację zamgławiającą, przeprowadziliśmy próby z preparatami DeoAir. 

Denitryfikacja na oczyszczalni ścieków. Wsparcie procesu zewnętrznym źródłem węgla.

 

Redukcja odorów w kanalizacji ściekowej.
Początek kilkunastokilometrowego odcinka tłocznego.

 

Redukcja odorów w kanalizacji ściekowej.
W zlewni obiektu znajduje się kilka odcinków tłocznych dosyłających zagniły ściek.

 

Redukcja odorów w kanalizacji ściekowej.
Sterowanie pompą dozująca wg harmonogramu tygodniowego.
Specyfika pracy zakładu klienta powoduje produkcję ścieków od 150 m³ do 600 m³ na dobę w zależności od dnia tygodnia.

 

Redukcja odorów w kanalizacji ściekowej.
Dozowanie preparatu i jednoczesny pomiar stężenia siarkowodoru. 

 
 

Zamgławianie przy wykorzystaniu bariery antyodorowej
i preparatu WUEMER DeoAir.