Realizacje

 


System schładzania i filtracji pary obciążonej ładunkiem substancji odorowych. 

Para po procesie technologicznym wydostająca się z układu stanowi uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Zaprojektowany układ schładza parę, filtruje pozostałe powietrze i pozwala na wykorzystanie odzyskanej energii cieplnej np. do podgrzania wody.


Dobór preparatu antyodorowego.
Klient posiada instalację zamgławiającą, przeprowadziliśmy próby z preparatami DeoAir. 

Denitryfikacja na oczyszczalni ścieków. Wsparcie procesu zewnętrznym źródłem węgla.

 

Redukcja odorów w kanalizacji ściekowej.
Początek kilkunastokilometrowego odcinka tłocznego.

 

Redukcja odorów w kanalizacji ściekowej.
W zlewni obiektu znajduje się kilka odcinków tłocznych dosyłających zagniły ściek.

 

Redukcja odorów w kanalizacji ściekowej.
Sterowanie pompą dozująca wg harmonogramu tygodniowego.
Specyfika pracy zakładu klienta powoduje produkcję ścieków od 150 m³ do 600 m³ na dobę w zależności od dnia tygodnia.

 

Redukcja odorów w kanalizacji ściekowej.
Dozowanie preparatu i jednoczesny pomiar stężenia siarkowodoru. 

 
 

Zamgławianie przy wykorzystaniu bariery antyodorowej naszego partnera i preparatu WUEMER DeoAir.