Dezodoryzacja – redukcja odorów

Redukcja związków chemicznych z powietrza

Główną przyczyną powstawania odorów są związki siarki, azotu, merkaptany oraz aminy. Stopień ich natężenia jest wprost proporcjonalny do ich ilości, wytworzonych w procesie produkcji lub przetwarzania. Proponujemy preparaty antyodorowe DeoAir w postaci koncentratów oraz bezwodne mieszaniny do wytwarzania suchej mgły.


KONCENTRATY ANTYODOROWE DeoAir

DeoAir 10 (10.15)

Zastosowanie

 • redukcja związków azotu, siarki, merkaptanów
Cechy
 • postać - koncentrat
 • zapach - kwiatowy
 • kolor - żółty-jasnopomarańczowy
 • pH - 7
Substancje aktywne
 •  aldehydy, ketony, terpeny, estry
Stężenie robocze
 • od 0,1% w instalacjach zamgławiających
 • 2-5% w ręcznych zamgławiaczach
Opakowanie
 • kanister HDPE 20 L

DeoAir 10 (10.20)

Zastosowanie

 • redukcja związków siarki, azotu, amin, merkaptanów
Cechy
 • postać - koncentrat
 • zapach - sosnowy
 • kolor - żółty-jasnopomoarańczowy
 • pH - 7
Substancje aktywne
 • aldehydy, ketony, terpeny, estry
Stężenie robocze
 • od 0,1% w instalacjach zamgławiających
 • 2-5% w ręcznych zamgłąwiaczach
Opakowanie
 • kanister HDPE 20 L

PREPARTY ANTYODOROWE DeoAir stosowane w instalacjach wytwarzających suchą mgłę


DeoAir 20 (20.25)

Zastosowanie

 • redukcja związków azotu, siarki, merkaptanów
Cechy
 • postać - ciecz
 • zapach - kamforowy, świeży
 • kolor - niebieski
 • bezwodny
 • temperatura zamarzania -30°C
Substancje aktywne
 •  aldehydy, ketony, terpeny, 
Opakowanie
 • kanister HDPE 20 L

DeoAir 20 (20.30)

Zastosowanie

 • redukcja związków azotu, siarki, amin, merkaptanów
Cechy
 • postać - ciecz
 • zapach - sosnowy
 • kolor - żółty
 • bezwodny
 • temperatura zamarzania -30°C
Substancje aktywne
 •  aldehydy, ketony, terpeny, 
Opakowanie
 • kanister HDPE 20 L


Lotne związki siarki oraz inne związki chemiczne są naturalnym rezultatem różnorodnych procesów chemicznych. Zachodzą one w takich miejscach jak:

 • oczyszczalnie ścieków,
 • kompostownie,
 • zakłady utylizacji odpadów zwierzęcych,
 • zakłady przetwórstwa spożywczego,
 • zakłady przetwórstwa mięsnego,
 • obiekty przemysłowe.
 

Zapachy okołoprodukcyjne oraz związane z kompostowaniem i fermentacją masy biologicznej można podzielić na drażniące, dławiące oraz wywołujące uczucie pieczenia i łzawienie. Każdy rodzaj w mniejszym lub większym stopniu przy dłuższym oddziaływaniu przyczynia się do dyskomfortu ludzi mieszkających w sąsiedztwie emitujących odory zakładów, a im jest ich więcej, tym bardziej nasila się skala problemu. Skargi mieszkańców mogą przeradzać się w pikiety i demonstracje, którym towarzyszą liczne kontrole urzędnicze oraz szum medialny, negatywnie odbijający się na wizerunku firmy. Niejednokrotnie zdesperowani mieszkańcy szukają sposobów na ograniczenie funkcjonowania zakładu, a nawet jego trwałe zamknięcie.

 

Preparaty DeoAir to koncentraty, które w odpowiednim rozcieńczeniu przeznaczone są do współpracy z instalacjami zamgławiającymi i barierami antyodorowymi.