Skuteczne usuwanie osadów struwitowych

Osady struwitowe wytrącają się na oczyszczalniach ścieków m.in. podczas odprowadzania cieczy nadosadowej z komór fermentacyjnych. Przyczyniają się do szybkiego zarastania rurociągów i tym samym spadku wydajności instalacji. Istnieje wówczas konieczność  wymiany elemntów rurociągu lub mechanicznego usuwania powstałego osadu. Ponadto, powstające osady powodują blokowanie urządzeń m.in pomp, aeratorów, sit, itp.

 


Środek AS1960 pozwala na skuteczne usunięcie struwitu
z instalacji. Odbywa się to bez ingerencji technicznej
w instalacje, w trakcie jej przestoju.
 

AS1960 znajduje zastosowanie w:

  • oczyszczalniach ścieków
  • zakładach utylizacji odpadów, 
  • biogazowniach,

Opakowania:

  • beczka 200 L
  • paletopojemnik IBC1000 L

 


Kawałki osadu struwitowego usunięte mechanicznie z instalacji.

 

Próbne rozpuszczanie struwitu usuniętego mechanicznie
z instalacji.