Przyjazne środowisku preparaty 

wspomagające utylizację nieczystości

 

Przykładowe zastosowanie produktów AF 080 WS i OW 030

Wspomaganie procesu kompostowania odpadów komunalnych typu frakcji podsitowej 080, zielonych, kuchennych. 

W celu uzyskania najlepszych efektów istotne jest równomierne zmieszanie preparatu AF080 z odpadem przy użyciu dawki 40-50 g preparatu na każdą tonę odpadu. Bakterie zawarte w preparacie wymagają w fazie początkowej odpowiedniej ilości wilgoci. Optymalna wilgotność odpadu przeznaczonego do kompostowania wynosi 50 do 60 %. Zapewnienie takiej wilgotności pozwala na szybkie namnożenie się bakterii i skolonizowania odpadu. Dodatkowym istotnym warunkiem jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu. Napowietrzanie hałdy kompostowej tak jak wilgotność pozwala na szybkie namnażanie się bakterii zawartych w preparacie. Przyczynia się jednocześnie do osuszania kompostowanego odpadu co wpływa niekorzystnie na proces namnażania się bakterii. Z tego powodu tak ważne jest aby w początkowej fazie odpad został odpowiednio nawilżony lub już posiadał odpowiednią wilgotność. Dzięki specjalnie dobranemu łańcuchowi szczepów bakterii i po spełnieniu powyższego proces kompostowania przebiega w sposób dynamiczny. Działanie szczepów bakterii odbywa się w szerokim spektrum temperatur i pozwala na osiągniecie efektu „przerobionego” kompostu w szybszym niż standardowo czasie. Dodatkową korzyścią jest ograniczenie fetorów towarzyszących procesowi kompostowania jak również jego higienizacja i podwyższenie wartości nawozowej. 

Do nawilżania odpadu przeznaczonego do kompostowania możliwe jest użycie odcieku. Wskazane jest poddanie odcieku higienizacji przy wykorzystaniu preparatu OW 030 w ilości 30-40 gram na 1 m³. Preparat przyczynia się do dezodoryzacji i higienizacji odcieków,
a w połączeniu z bakteriami zawartymi w preparacie AF 080 WS wspomaga jeszcze efektywniej proces kompostowania.

Wykorzystanie już istniejącego odcieku ogranicza konieczność użycia wody i tym samym ogranicza wzrost ilości generowanego
w procesie kompostowania nowego odcieku.

Schemat dozowania preparatu do frakcji 080 z wykorzystaniem odcieku poddanego higienizacji w celu zwiększenia wilgotności materiału w bioreaktorze.

 

 

AF 080 WS

Preparat mikrobiologiczny wspomagający procesy kompostowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych.

ZALETY STOSOWANIA 

 • likwidacja uciążliwych fetorów na pryzmach kompostowych
  i ich otoczeniu
 • redukcja amoniaku i siarkowodoru oraz przyspieszeni procesu nitryfikacji
 • kierowanie pożądanymi procesami fermentacyjnymi
 • przyspieszenie procesów mineralizacji
 • redukcja masy kompostowej
 • właściwa higienizacja stabilizatu lub gotowego kompostu
 • skrócenie okresu kompostowania koniecznego do osiągnięcia wymaganego poziomu AT4
 • podniesienie walorów nawozowych
 

Preparat AF 080 WS dzięki specjalnie zestawionemu kompozytowi niepatogennych bakterii wspomaga proces kompostowania substancji organicznych oraz odpadów zielonych. Preparat działa w każdym z etapów procesu kompostowania łącznie z etapem fermentacji termofilowej. Preparat AF080WS znacząco redukuje poziom odorów towarzyszących procesowi kompostowania, głównie amoniaku i siarkowodoru oraz lotnych związków organicznych takich jak merkaptany, skatol, indol, itp. Ograniczenie emisji tych gazów jest ważnym aspektem pro-środowiskowym jak i toksykologicznym. Preparat przyspiesza proces kompostowania przy jednoczesnej poprawie jego parametrów (struktura, wilgotność, higienizacja, redukcja masy kompostowej). W pierwszym etapie utylizacji zawarty w preparacie kompozyt enzymatyczny inicjuje proces rozkładu substancji złożonych zawartych w masie kompostowej do substancji prostych stanowiących bezpośrednie źródło pokarmu dla znajdujących się w preparacie bakterii. W drugim etapie dochodzi do silnego namnożenia zaszczepionych bakterii mezofilnych i termofilnych i dalszego rozkładu masy kompostowej. W efekcie dochodzi do mineralizacji materii organicznej i syntezy związków humusowych.

OW 030

Preparat do mikrobiologicznej obróbki odcieków, ścieków
i nieczystości.

ZALETY STOSOWANIA:

 • przyspieszenie procesów sedymentacji
 • redukcja ilości osadów dennych oraz ich upłynnienie
 • rozpad oraz degradacja szkodliwych substancji: amoniaku, siarkowodoru, azotynów, indolu, skatolu itp.
 • przyspieszenie procesu nitryfikacji
 • higienizacja ścieków i osadów ściekowych w efekcie zajętego miejsca
 • przyspieszenie procesu emulgacji tłuszczów
 • redukcja uciążliwych fetorów
 • zdolność wiązania metali ciężkich (Pb, Cr, Ni, Cu)
 • silne hamowanie rozwoju patogennych drobnoustrojów (głównie Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella)
 • zapobieganie zjawisku „puchnięcia ścieków”
 • redukcja kożuchów powierzchniowych
 

Preparat OW 030 zbudowany jest z kompozytu mikrobiologicznego, substancji enzymatycznych oraz startera – specjalnie zestawionej pożywki rozruchowej umożliwiającej szybką multiplikację mikroorganizmów tworzących kompozyt mikrobiologiczny, bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca ich zastosowania (temperatura, pH, rodzaj
i skład ścieku, itp.)

 
Produkty z atestem PZH

Opakowania:

 • wiaderko 5 kg