Doświadczenie i wiedza w walce z odorami

Zdajemy sobie sprawę, jak uciążliwe są agresywne, nieprzyjemne zapachy docierające ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, systemów kanalizacyjnych i innych tego typu miejsc. Nasza marka powstała z myślą o skutecznej redukcji odorów i innych zanieczyszczeń przemysłowych, które utrudniają pracę w wydzielających je zakładach oraz stanowią zarzewie konfliktu z okolicznymi mieszkańcami. Dlaczego warto wybrać nasze produkty?

 

To, co wyróżnia nas od konkurencji, to skupienie się na eliminowaniu związków będących źródłem odorów, a nie maskowanie nieprzyjemnych zapachów. Nasi klienci zyskują więc podwójnie: nie tylko zostaje zneutralizowany występujący już, nieprzyjemny i uciążliwy zapach, ale również zahamowane są procesy, które odpowiadają za powstawanie odoru. Wyeliminowanie uciążliwości zapachowych wpływa natomiast na poprawę relacji z okolicznymi mieszkańcami i zwiększa ich poczucie komfortu.

Oferta firmy WUEMER powstała z myślą o:

 • zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • oczyszczalniach ścieków,
 • składowiskach odpadów,
 • fermach hodowlanych,
 • zakładach przemysłu spożywczego,
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego,
 • zakładach utylizacji odpadów,
 • centrach handlowych.

Stale prowadzimy poszukiwania w celu opracowywania nowych rozwiązań, a tym samym poszerzania naszej oferty. Obecnie proponujemy rozwiązania w następujących obszarach:

 • oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • oczyszczania powietrza procesowego,
 • uzdatniania wody pitnej i na potrzeby procesów przemysłowych
 • redukcji odorów.