Zagniwające resztki odpadów organicznych jako przyczyna uciążliwości zapachowych.

 

Przeprowadziliśmy badanie aby dowieść skuteczności działania preparatu WUEMER Clean Concentrate w zakresie redukcji bakterii występujących na zanieczyszczonej powierzchni.

Pobrano wymaz z powierzchni komory czasowego składowania odpadów organicznych. Badanie wykonano poprzez test ZOI. Na sączek oznaczony czarną kropką podano wodę destylowana, na pozostałe 2% roztwór preparatu WUEMER Clean Concnetrate . Po 24 godzinach zaobserwowano wyraźne strefy zahamowania wzrostu bakterii.

Pozwoliło to nam dowieść że WUEMER Clean Concentrate oprócz właściwości myjących, blokuje także rozwój bakterii odpowiedzialnych za zagniwanie odpadów.


Zdjęcie przedstawia rozwój bakterii pobranych z powierzchni czasowego składowania odpadów organicznych. Na sączek zaznaczony czarną kropką podano wodę destylowaną. Na pozostałe 2% roztwór preparatu WUEMER Clean Concentrate.


Dokumentacja

Sprawozdanie z badań. Laboratorium mikrobiologiczne, Park Naukowo-Technologczny w Ełku, 29.04.2019