Bioaerozol ze składownik odpadów.

 

Przeprowadziliśmy badanie aby dowieść skuteczności działania preparatu WUEMER DeoAir Ex w zakresie redukcji bakterii występujących na powierzchni składowisk odpadów. Bakterie te rozwiewane przez wiatr tworzą bioareozol, stanowiący zagrożenie chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt.

Pobrano wymaz z powierzchni kwatery składowania odpadów. Badanie wykonano poprzez test ZOI. Na sączek oznaczony czarną kropką podano wodę destylowana, na pozostałe WUEMER DeoAir Ex. Po 24 godzinach zaobserwowano wyraźne strefy zahamowania wzrostu bakterii.

Pozwoliło to nam dowieść że WUEMER DeoAir Ex oprócz usuwania źródeł odorów, przyczynia się do zahamowania rozwoju bakterii.


Zdjęcie przedstawia rozwój bakterii pobranych z powierzchni kwatery składowania odpadów. Na sączki zaznaczone czarną kropką podano wodę destylowaną. Na pozostałe preparat WUEMER DeoAir Ex.


Dokumentacja

Sprawozdanie z badań. Laboratorium mikrobiologiczne, Park Naukowo-Technologczny w Ełku, 29.04.2019