Oczyszczanie powietrza procesowego

Kompaktowy filtr w postaci kontenera służący do oczyszczania powietrza procesowego znajduje zastosowanie w instalacjach gdzie temperatura powietrza wylotowego przekracza 40°C. 
Urządzenie wykonane jest z polipropylenu (PP), standardowo w trzy segmenty filtrujące (kartridże), zbiornik na skropliny gazów oraz pokrywę z emiterem. 
Złoże biofiltracyjne znajduje się w wymiennych sekcjach. Pojedyncza sekcja zawiera aktywowany oraz surowy sorbent o odpowiedniej granulacji.
Filtry znajdują zastosowanie w oczyszczaniu powietrza procesowego z odorantów i innych zanieczyszczeń w:
  • zakładach przeróbki i utylizacji odpadów,
  • kompostowanich,
  • lakierniach,
  • galwanizerniach.