Dezodoryzacja – redukcja odorów

Redukcja związków chemicznych z powietrza

Główną przyczyną powstawania odorów są takie związki chemiczne jak siarkowodór, tiole i dimetyloamina. Stopień ich natężenia jest wprost proporcjonalny do ich ilości, wytworzonych w procesie produkcji lub przetwarzania. Proponujemy preparaty do skutecznego usuwania uciążliwości zapachowych z powietrza w postaci koncentratów WUEMER serii DeoAir.


KONCENTRATY ANTYODOROWE WUEMER DeoAir

DeoAir

Działanie
 • redukuje zapach związków azotu, siarki oraz merkaptanów
Cechy
 • postać - koncentrat
 • zapach - kwiatowy
 • kolor - żółty-jasnopomarańczowy
 • opakowania - kanister 20l, DPPL 1000l

DeoAir Ex

Działanie
 • redukuje zapach związków siarki, azotu oraz merkaptanów
Cechy
 • postać - koncentrat
 • zapach - sosnowy
 • kolor - żółty-jasnopomoarańczowy
 • opakowania - kanister 20l, DPPL 1000l

Preparaty zawierają w swoim składzie pochodne aldehydów, alkoholi mono-terpenowych, estrów, terpen i ketonów.


Zapachy okołoprodukcyjne oraz związane z kompostowaniem i fermentacją masy biologicznej można podzielić na drażniące, dławiące oraz wywołujące uczucie pieczenia i łzawienie. Każdy rodzaj w mniejszym lub większym stopniu przy dłuższym oddziaływaniu przyczynia się do dyskomfortu ludzi mieszkających w sąsiedztwie emitujących odory zakładów, a im jest ich więcej, tym bardziej nasila się skala problemu. Skargi mieszkańców mogą przeradzać się w pikiety i demonstracje, którym towarzyszą liczne kontrole urzędnicze oraz szum medialny, negatywnie odbijający się na wizerunku firmy. Niejednokrotnie zdesperowani mieszkańcy szukają sposobów na ograniczenie funkcjonowania zakładu, a nawet jego trwałe zamknięcie.

Lotne związki siarki oraz inne związki chemiczne są naturalnym rezultatem różnorodnych procesów chemicznych. Zachodzą one w takich miejscach jak:

 • oczyszczalnie ścieków,
 • kompostownie,
 • zakłady utylizacji odpadów zwierzęcych,
 • zakłady przetwórstwa spożywczego,
 • zakłady przetwórstwa mięsnego,
 • obiekty przemysłowe.

Stosowanie preparatów WUEMER serii DeoAir w tych obiektach może skutecznie rozwiązać generujące konflikty problemy uciążliwości zapachowej.

 

Preparaty DeoAir to koncentraty, które w odpowiednim rozcieńczeniu przeznaczone są do współpracy z instalacjami zamgławiającymi i barierami antyodorowymi. W zakładach, w których instalacje tego typu jeszcze nie funkcjonują, można zamówić u nas.