Redukcja związków chemicznych z powietrza

Główną przyczyną powstawania odorów są takie związki chemiczne jak siarkowodór, tiole i dimetyloamina. Stopień ich natężenia jest wprost proporcjonalny do ich ilości, wytworzonych w procesie produkcji lub przetwarzania. Na szczęście, są sposoby skutecznego usuwania uciążliwości zapachowych z powietrza, wymaga to jednak zastosowania odpowiedniej kompozycji związków. Jednym z nich są produkty firmy WUEMERserii DeoAir.

Zapachy okołoprodukcyjne oraz związane z kompostowaniem i fermentacją masy biologicznej można podzielić na drażniące, dławiące oraz wywołujące uczucie pieczenia i łzawienie. Każdy rodzaj w mniejszym lub większym stopniu przy dłuższym oddziaływaniu przyczynia się do dyskomfortu ludzi mieszkających w sąsiedztwie emitujących odory zakładów, a im jest ich więcej, tym bardziej nasila się skala problemu. Skargi mieszkańców mogą przeradzać się w pikiety i demonstracje, którym towarzyszą liczne kontrole urzędnicze oraz szum medialny, negatywnie odbijający się na wizerunku firmy. Niejednokrotnie zdesperowani mieszkańcy szukają sposobów na ograniczenie funkcjonowania zakładu, a nawet jego trwałe zamknięcie.

Tego czarnego scenariusza można jego uniknąć, ograniczając uciążliwości zapachowe z użyciem produktów WUEMER serii DeoAir, o potwierdzonej skuteczności działania. Usuwają one uciążliwe zapachowo związki chemiczne z powietrza, co przyczynia się do natychmiastowej poprawy jego jakości. Obecnie dostępne są dwa rodzaje preparatów serii DeoAir:

  • DeoAir–skoncentrowany preparat redukujący odory i bioaerozol,
  • Ex – silnie skoncentrowany preparat redukujący zapach siarkowodoru.

Lotne związki siarki oraz inne związki chemiczne są naturalnym rezultatem różnorodnych procesów chemicznych. Zachodzą one w takich miejscach jak:

  • oczyszczalnie ścieków,
  • kompostownie,
  • zakłady utylizacji odpadów zwierzęcych,
  • zakłady przetwórstwa spożywczego,
  • zakłady przetwórstwa mięsnego,
  • obiekty przemysłowe.

Stosowanie preparatów WUEMER serii DeoAir w tych obiektach może skutecznie rozwiązać generujące konflikty problemy uciążliwości zapachowej.

 

Produkty serii DeoAir to koncentraty, które – w odpowiednim rozcieńczeniu – przeznaczone są do współpracy z instalacjami zamgławiającymi i barierami antyodorowymi. W zakładach, w których instalacje tego typu jeszcze nie funkcjonują, można zlecić ich wykonanie specjalistycznym firmom.

 
 

tagi: redukcja odorów, usuwanie uciążliwości zapachowych, maty żelowe, usuwanie siarkowodoru, dezodoryzacja obiektów, zamgławianie obiektów, konkluzje BAT, najlepsze dostępne techniki, jak zmniejszyć odór na fermach, redukcja emisji odorów, usuwanie odorów, przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej, uciążliwość zapachowa zakładów, neutralizacja odorów, redukcja nieprzyjemnych zapachów, zewnętrzne źródło węgla, denitryfikacja