Redukcja związków chemicznych z powietrza

Główną przyczyną powstawania odorów są takie związki chemiczne jak siarkowodór, tiole i dimetyloamina. Stopień ich natężenia jest wprost proporcjonalny do ich ilości, wytworzonych w procesie produkcji lub przetwarzania. Na szczęście, są sposoby skutecznego usuwania uciążliwości zapachowych z powietrza, wymaga to jednak zastosowania odpowiedniej kompozycji związków. Jednym z nich są produkty firmy WUEMER serii DeoAir.

Zapachy okołoprodukcyjne oraz związane z kompostowaniem i fermentacją masy biologicznej można podzielić na drażniące, dławiące oraz wywołujące uczucie pieczenia i łzawienie. Każdy rodzaj w mniejszym lub większym stopniu przy dłuższym oddziaływaniu przyczynia się do dyskomfortu ludzi mieszkających w sąsiedztwie emitujących odory zakładów, a im jest ich więcej, tym bardziej nasila się skala problemu. Skargi mieszkańców mogą przeradzać się w pikiety i demonstracje, którym towarzyszą liczne kontrole urzędnicze oraz szum medialny, negatywnie odbijający się na wizerunku firmy. Niejednokrotnie zdesperowani mieszkańcy szukają sposobów na ograniczenie funkcjonowania zakładu, a nawet jego trwałe zamknięcie.

Tego czarnego scenariusza można jego uniknąć, ograniczając uciążliwości zapachowe z użyciem produktów WUEMER serii DeoAir, o potwierdzonej skuteczności działania. Usuwają one uciążliwe zapachowo związki chemiczne z powietrza, co przyczynia się do natychmiastowej poprawy jego jakości. 


PREPARATY ANTYODOROWE WUEMER DeoAir

DeoAir Ex

Działanie

 • redukuje bioareozol
 • redukuje związki siarki, azotu, tiole
Cechy
 • postać - koncentrat
 • zapach - eukaliptusowy
 • kolor - bezbarwny
 • opakowania - kanister 20l, DPPL 1000l

DeoAir II

Działanie
 • redukuje zapach związków azotu, siarki oraz merkaptanów
Cechy
 • postać - koncentrat
 • zapach - kwiatowy
 • kolor - żółto-zielonkawy
 • opakowania - kanister 20l, DPPL 1000l

DeoAir I

Działanie
 • redukuje zapach związków siarki
Cechy
 • postać - koncentrat
 • zapach - cytrusowy
 • kolor - pomarańczowy
 • opakowania - kanister 20l, DPPL 1000l


DeoAir III

Działanie
 • redukuje zapach związków siarki, azotu oraz merkaptanów
Cechy
 • postać - koncentrat
 • zapach - sosnowy
 • kolor - żółty
 • opakowania - kanister 20l, DPPL 1000l

Lotne związki siarki oraz inne związki chemiczne są naturalnym rezultatem różnorodnych procesów chemicznych. Zachodzą one w takich miejscach jak:

 • oczyszczalnie ścieków,
 • kompostownie,
 • zakłady utylizacji odpadów zwierzęcych,
 • zakłady przetwórstwa spożywczego,
 • zakłady przetwórstwa mięsnego,
 • obiekty przemysłowe.

Stosowanie preparatów WUEMER serii DeoAir w tych obiektach może skutecznie rozwiązać generujące konflikty problemy uciążliwości zapachowej.

 

Produkty serii DeoAir to koncentraty, które – w odpowiednim rozcieńczeniu – przeznaczone są do współpracy z instalacjami zamgławiającymi i barierami antyodorowymi. W zakładach, w których instalacje tego typu jeszcze nie funkcjonują, można zamówić u nas.