Doświadczenie i wiedza w walce z odorami

Zdajemy sobie sprawę, jak uciążliwe są agresywne, nieprzyjemne zapachy docierające ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, systemów kanalizacyjnych i innych tego typu miejsc. Nasza marka powstała z myślą o skutecznej redukcji odorów, które utrudniają pracę w wydzielających je zakładach oraz stanowią zarzewie konfliktu z okolicznymi mieszkańcami. Dlaczego warto wybrać nasze produkty?

Prace nad oferowanymi przez nas preparatami rozpoczęły się już kilka lat temu. Chcieliśmy mieć pewność, że ich stosowanie będzie prowadziło do znacznej redukcji uciążliwości zapachowych. Nasze produkty powstały w oparciu o trzy elementy:

 • zdobyte w tej dziedzinie doświadczenie,
 • zebraną i opisaną przez licznych i uznanych naukowców wiedzę na temat odorów,
 • współpracę z instytutem technologicznym.

 

To, co wyróżnia produkty marki WUEMER od konkurencji, to skupienie się na eliminowaniu związków będących źródłem odorów, a nie maskowanie nieprzyjemnych zapachów. Nasi klienci zyskują więc podwójnie: nie tylko zostaje zneutralizowany występujący już, nieprzyjemny i uciążliwy zapach, ale również zahamowane są procesy, które odpowiadają za powstawanie odoru. Wyeliminowanie uciążliwości zapachowych wpływa natomiast na poprawę relacji z okolicznymi mieszkańcami i zwiększa ich poczucie komfortu.

Preparaty firmy WUEMER powstały z myślą o:

 • zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • składowiskach odpadów,
 • fermach hodowlanych,
 • zakładach przemysłu spożywczego,
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego,
 • zakładach utylizacji odpadów,
 • centrach handlowych.

Stale prowadzimy badania w celu opracowywania nowych rozwiązań, a tym samym poszerzania naszej oferty. Obecnie proponujemy następujące rodzaje produktów WUEMER:

 • serii P – preparaty stosowane do zwalczania odorów i ochrony przed korozją kanalizacji ściekowej,
 • serii M - antyodorowe maty żelowe,
 • serii DeoAir – produkty wykorzystywane do eliminowania uciążliwości zapachowych i bioaerozolu w systemach zamgławiania i barierach antyodorowych,
 • serii C - wspomagające procesy na oczyszczalniach ścieków,
 • Clean – środek myjący zawierający substancje usuwające uciążliwości zapachowe.