Bioaerozol ze składownik odpadów.

 

Przeprowadziliśmy badanie aby dowieść skuteczności działania preparatu WUEMER DeoAir w zakresie redukcji bakterii występujących na powierzchni składowisk odpadów. Bakterie te rozwiewane przez wiatr tworzą bioareozol, stanowiący zagrożenie chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt.

Za zgodą Dyrekcji Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu pobrano wymaz z powierzchni kwatery składowania odpadów. Badanie wykonano poprzez test ZOI. Na sączek oznaczony czarną kropką podano wodę destylowana, na pozostałe WUEMER DeoAir. Po 24 godzinach zaobserwowano wyraźne strefy zahamowania wzrostu bakterii.

Pozwoliło to nam dowieść że WUEMER DeoAir oprócz usuwania źródeł odorów, przyczynia się do zahamowania rozwoju bakterii.


Zdjęcie przedstawia rozwój bakterii pobranych z powierzchni kwatery składowania odpadów. Na sączki zaznaczone czarną kropką podano wodę destylowaną. Na pozostałe preparat WUEMER DeoAir.


Dokumentacja

Sprawozdanie z badań. Laboratorium mikrobiologiczne, Park Naukowo-Technologczny w Ełku, 29.04.2019